Poradnia SALOMON – zespół specjalistów

W Poradni Rodzinnej SALOMON w Łodzi pracują psychologowie, psychoterapeuci różnych nurtów terapeutycznych, specjaliści od pracy z dziećmi, młodzieżą, i dorosłymi – w ramach terapii indywidualnej, rodzinnej i par.
W naszym zespole jest również lekarz psychiatra.
Każdy z naszych specjalistów pracuje pod superwizją.