Agnieszka Maczugowska

Specjalizacja: Psycholog, Psychoterapeuta

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie 4-letniego kursu psychoterapii w Ośrodku Intra w Warszawie, w nurcie humanistycznym, integrującym zdobycze różnych kierunków psychoterapeutycznych. Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Kardynał Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z zakresu psychologii klinicznej i osobowości oraz  Studia Podyplomowe z Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień. 

Certyfikowany mediator rodzinny. Uczestniczyła w warsztatach z zakresu Interwencji Kryzysowej, pracy z Dorosłymi Dziećmi Alkoholików, Terapii Systemowej Rodzin. Od wielu lat pracuje z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami, parami, małżeństwami, osobami w kryzysie, osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym i bezrobotnymi. Obecnie pracuje w Fundacji Gajusz w Hospicjum dla dzieci z ich rodzinami i rodzeństwami, z osobami w żałobie, jak również osobami w kryzysie. 

W pracy psychoterapeutycznej opiera się na przekonaniu, że człowiek jest złożoną istotą, której elementy cielesne, psychiczne, społeczne i duchowe wzajemnie na siebie oddziaływują. Przede wszystkim uznaje podmiotowość osoby, z którą pracuje – wierzy, że najwyższym ekspertem w dziedzinie swoich potrzeb i wyborów jest sam klient.

W ludziach niepoprawnie szuka dobra i piękna; na co dzień: Żona i Mama dwójki małych rozrabiaków.

Wierzę, że każdy człowiek jest dobry.
Jeśli ktoś rani, to znaczy że cierpi.
Jeśli ktoś cierpi, to znaczy, że ktoś go zranił…