Agnieszka Gutowska- Wyka

Specjalizacja: Psycholog, praktyk TSR i DM

W pracy z Klientem, z dużą wrażliwością i uważnością, koncentruję się na rozwiązaniu problemu, wydobywam zasoby Klienta, aby mógł je wykorzystać i uzyskać zamierzony cel. Jestem otwarta na potrzeby Klienta, który sam wyznacza cele oraz ocenia postępy pracy.  W empatycznej atmosferze pomagam tworzyć precyzyjną wizję celu i znaleźć najlepsze dla Klienta sposoby jego osiągnięcia.
Prowadzę wsparcie psychologiczne. Pracuję indywidualnie z osobami dorosłymi.

Zakres udzielanego wsparcia:

 • radzenie sobie ze stresem i emocjami,
 • trudności w relacjach interpersonalnych,
 • niska samoocena,
 • sytuacje kryzysowe w życiu rodzinnym,
 •  strata bliskiej osoby,
 • trudności w adaptacji do nowych okoliczności życia,
 • sytuacje kryzysowe w życiu zawodowym/ wypalenie zawodowe
 • problemy z zakresu psychodietetyki m.in. zaburzenia odżywiania,
 •  zaburzenia lękowe i depresje,
 • zaburzenia psychosomatyczne

Wykształcenie:

 • mgr psychologii, mgr filozofii, dr nauk humanistycznych w zakresie psychologii;
 • Praktyk Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu SFBT;
 • Praktyk Dialogu Motywującego;
  Ukończyłam:
 • II stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, kurs zaawansowany TSR;
 • studia podyplomowe z Pedagogiki Twórczości,
 • liczne szkolenia z zakresu psychoterapii i coachingu

Stale rozwijam się i podnoszę swoje kompetencje zawodowe, poszerzam swoją wiedzę biorąc udział w szkoleniach i warsztatach. Systematycznie uczestniczę w superwizjach.

Doświadczenie zawodowe:
Pracuję jako psycholog, nauczyciel akademicki, prowadzę szkolenia i warsztaty dla dzieci i młodzieży i nauczycieli.

Metody pracy:
Pracuję głównie w nurcie Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu SFBT, ale korzystam także z innych podejść w zależności od potrzeb Klienta.