Wiemy, jak trudnym problemem jest uzależnienie. Gdy zachoruje jedna osoba w rodzinie, cierpią wszyscy, a nie zawsze chory decyduje się na podjęcie terapii i walkę z problemem. Doskonale zdajemy sobie sprawę ze złożoności zjawiska uzależnienia i skomplikowanych relacji w rodzinie zmagającej się z tym problemem. Dlatego oferujemy pomoc tak samo osobom uzależnionym, jak i współuzależnionym.

Terapia uzależnień i pomoc dla osób współuzależnionych

Problem uzależnienia nie dotyczy tylko osoby uzależnionej. Najczęściej pierwszą osobą odczuwającą trudności, nie jest osoba uzależniona, a osoba jej najbliższa. W przypadku alkoholizmu, narkomanii i innych uzależnień, występuje problem współuzależnienia, dużo szybciej można osiągnąć efekty leczenia, gdy do  terapii przystępują wszystkie osoby zaangażowane w chorobę.

Prawie każdy z nas zna lub słyszał o rodzinie uwikłanej w problem uzależnienia (niezależnie od substancji czy zjawiska uzależnienia). Osoby żyjące blisko chorej osoby cierpią. Często nie przyznają się znajomym do swojej sytuacji, duszą w sobie złość, rodzącą się z bezradności. W takiej sytuacji należy zadbać o siebie i nauczyć się radzić z osobą uzależnioną. Pomoc terapeuty uzależnień jest w tym przypadku niezbędna.

Profesjonalna terapia uzależnień – bezcenna pomoc psychoterapeuty

Uzależnienie od alkoholu to zamknięte koło, z którego bardzo trudno się wyrwać. Pokusa bycia na rauszu jest bardzo silna. Osoby, które wpadają w wir upojenia alkoholowego czy w stan narkotyczny, często nieświadomie starają się ukryć problemy, z którymi sobie nie radzą. Terapia uzależnień polega więc nie tyle na nauce pozostawania w trzeźwości, co na odbudowaniu pewności siebie i odkryciu przyczyny choroby. Oczywiście podstawą jest uwolnienie chorego od potrzeby zażywania substancji, która niszczy życie. Pierwszym krokiem jest decyzja o podjęciu terapii uzależnień i rozpoczęcie leczenia.

Należy również pamiętać, że osoba uzależniona może potrzebować nie tylko pomocy terapeuty uzależnień, ale również opieki medycznej. W następnym etapie terapii psychoterapeuta pomaga w pokonywaniu barier, które do tej pory wydawały się osobie uzależnionej nie do przeskoczenia.

Przyczyny uzależnień, a terapia i jej skutki

Często poprzez stosowanie używek odsuwamy od siebie emocje, ukrywamy potrzebę dowartościowania, pocieszenia. Problem uzależnienia może dotyczyć każdego, kto jest wrażliwy na codzienne trudności i ma mniejszą odporność na stres. Istnieje wiele rodzajów uzależnień, w większości z nich jedną z najczęstszych przyczyn jest niemożność radzenia sobie z przykrymi emocjami, napięciem, lękiem, wstydem, poczuciem winy oraz frustracją.

Uzależnienie – problem, który może dotknąć każdego

Uzależnienie często jest maską depresji, niskiego poczucia własnej wartości czy problemów komunikacyjnych. Z taką maską zgłaszają się na terapię uzależnione osoby.

Terapeuci uzależnień w naszej poradni wiedzą, jak ciężką chorobą jest uzależnienie. Nałóg jest ucieczką, której konsekwencje ponosi cała rodzina. Uzależnienie należy leczyć. Dlatego zapraszamy na terapię uzależnień i współuzależnienia oraz – terapię DDA dedykowaną dla dorosłych dzieci alkoholika. Osoby DDA w szczególności są narażone na uzależnienie.

Uzależnić może się każdy – niezależnie od płci, statusu społecznego czy majętnego. Obalamy stereotyp alkoholika jako osoby brudnej, zaniedbanej. Często z problemem tym zmagają się osoby majętne, eleganckie, które przez długi czas potrafią dobrze ukrywać chorobę. Prawdziwy dramat najczęściej rozgrywa się za drzwiami mieszkania, domu czy pracy.

Przebieg terapii uzależnień

Terapia uzależnień rozpoczyna się po podjęciu decyzji o leczeniu. To najważniejszy punkt w całej terapii. Kolejnym krokiem jest utrzymanie motywacji do podtrzymania decyzji i znalezienie odpowiedniego terapeuty uzależnień, z którym rozpocznie się proces leczenia. Jeśli uzależnienie dotyczy nałogu z substancjami psychoaktywnymi, najpierw należy poddać się oczyszczeniu organizmu (odtruciu). To niezbędny element, by uzyskać abstynencję.

Następnie rozpoczynają się indywidualne spotkania z terapeutą uzależnień – można również wziąć udział w grupach terapeutycznych. To etap pracy z przekonaniami, omówienie relacji z innymi, emocji, jakie się pojawiają i pojawiały do tej pory. Celem terapii jest pomoc osobie uzależnionej w zrozumieniu mechanizmów swojego postępowania. Psychoterapeuta pomaga Pacjentowi uczyć się akceptacji samego siebie, przeżywania przyjemnych i nieprzyjemnych emocji, życia w trzeźwości.

Charakter terapii uzależnień

Terapia uzależnień w Poradni Salomon ma charakter edukacyjny. Terapeuci przekazują swoim Pacjentom wiedzę o uzależnieniu i jego skutkach.

Terapia poprawia jakość życia chorego, dzięki podjętej pracy Pacjent nabywa umiejętności radzenia sobie w życiu zawodowym, rodzinnym, społecznym, emocjonalnym czy duchowym.