Specjalizacja: Psycholog, Psychoterapeuta

Jestem psychologiem i psychoterapeutką. Ukończyłam studia magisterskie na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego.

Od wielu lat zajmuję się pomocą psychologiczną kierowaną do osób dorosłych, prowadzę psychoterapię indywidualną, udzielam porad i konsultacji oraz pracuję w obszarze interwencji kryzysowej, min. na rzecz służb mundurowych. Posiadam doświadczenie w pracy z osobami będącymi w procesie żałoby, uzależnionymi i ich rodzinami, doświadczającymi przemocy oraz innych sytuacji zagrożenia zdrowia i życia.

Realizuję również szkolenia z zakresu umiejętności miękkich min. komunikacja, asertywność, rozwiązywanie konfliktów, budowa zespołu oraz szeroko rozumianej profilaktyki i psychoedukacji (stres, uzależnienia, psychospołeczne zagrożenia w miejscu pracy).

Swoje umiejętności terapeutyczne doskonalę w ramach 4-letniego szkolenia zawodowego dla psychoterapeutów Gestalt w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie.

W pracy terapeutycznej opieram się na podejściu humanistyczno-doświadczeniowym, które akcentuje indywidualne podejście do każdego człowieka. W kontakcie z klientem najważniejsza jest dla mnie autentyczna i życzliwa relacja. Pomagam ludziom lepiej poznać siebie i odkryć swoje zasoby. Wspieram ich również w rozwoju, radzeniu sobie z trudnościami oraz budowaniu lepszych relacji z otoczeniem.

Obszary pomocy: sytuacje kryzysowe w życiu rodzinnym i zawodowym, zaburzenia lękowe i nastroju, radzenie sobie z emocjami oraz stresem, trudności w relacjach.