Specjalizacja: Lekarz, specjalista psychiatra

W 2003 roku otrzymała dyplom ukończenia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi pogłębiając swoją wiedzę i kompetencje, by w 2011 roku uzyskać tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii. Pracowała w Centralnym Szpitalu Klinicznym, a od 2010 roku niezmiennie w Miejskim Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi. Ma wieloletnie doświadczenie pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom a także leczy schorzenia i zburzenia psychiczne. Za zgodą pacjenta współpracuje z psychoterapeutami, psychologami w celu jak najlepszej, całościowej pomocy swoim pacjentom.