Marta Korporowicz

Specjalizacja: Psycholog dziecięcy

Pracuję z dziećmi, młodzieżą, rodzicami oraz całymi rodzinami. W swojej pracy z klientami staram się rozwijać ich kompetencje rodzicielskie oraz poczucie własnej skuteczności jako rodzic. Ważna jest także dla mnie aspekt troski rodzica o samego siebie i zadbanie o jego potrzeby, co jest szczególnie istotne w zapobieganiu wypaleniu rodzicielskiemu. Wolny czas spędzam aktywnie oraz czytając książki

Zakres udzielanego wsparcia: 

  • Wsparcie dzieci i młodzieży w kryzysie
  • Wsparcie rodziców w kryzysie 
  • Trudności  relacji rodzic-dziecko 
  • Trudności w relacji rodzeństwa
  • Praca z całą rodziną 
  • Praca z dziećmi z niepełnosprawnością i ich bliskimi 
  • Samouszkodzenia niesamobójcze 
  • Wstępne rozeznawanie dysfunkcji rozwojowych

Doświadczenie zawodowe: 

Posiadam kilkunastoletnie doświadczenie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami, w tym z dziećmi  z niepełnosprawnością (m.in. ASD, ADHD, MPD). Na co dzień pracuję na oddziałach kardiologii i kardiochirurgii dziecięcej ICZMP, gdzie wspieram rodziny w kryzysie m.in. związanym z chorobą dziecka. 

Wykształcenie:

Studia psychologiczne na Uniwersytecie Łódzkim ukończyłam w 2011 roku. W 2015 roku ukończyłam na Uniwersytecie Warszawskim studia podyplomowe „Rehabilitacja dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi”. Od 2018 roku jestem doktorantką w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego. Nieustannie uczęszczam na szkolenia i podnoszę kompetencje zawodowe.