Jakub Gliwa

Specjalizacja: Psycholog dla młodzieży, psycholog dla seniorów, terapia uzależnień

W pracy psychologicznej kieruję się dobrostanem pacjentów. Stawiam na pozytywną relację terapeutyczną, pełną zrozumienia i cierpliwości.

Zakres udzielanego wsparcia:

 • szeroko pojęte uzależnienia
 • problemy wieku dorastania
 • starzenie się
 • trauma
 • choroby onkologiczne i śmiertelne
 • inne choroby przewlekłe
 • problemy par

Wykształcenie:

 • 2015 – 2020 Psychologia (studia jednolite magisterskie) – Uniwersytet Łódzki
 • 2020 – 2021 Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego – Psychologia Uzależnień, studia podyplomowe
 • 2021 – 2022 (w trakcie) Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego – Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów, studia podyplomowe
 • 2022 – Trening Umiejętności Społecznych – Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych
 • 2021 – Przeciwdziałanie przemocy domowej wobec dziecka oraz wdrożenie procedury „Niebieskiej karty” w oświacie – Wydział Wychowania i Profilaktyki ORE
 • Interwencja w sytuacji przemocy rówieśniczej. Metoda Wspólnej Sprawy wg. Kena Rigbiego. Ośrodek Rozwoju Edukacji

Doświadczenie zawodowe:

 • 2020-2021: Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Dobieszkowie na stanowisku Psycholog
 • 2021-2022: Środowiskowy Dom Samopomocy w Woli Zbrożkowej na stanowisku Psycholog
 • 2022 – obecnie: Dom Pomocy Społecznej nr 6 w Łodzi na stanowisku Psycholog
 • 2021 – 2022: Centrum Medyczne LaVida w Łodzi – Psycholog
 • 2022 – obecnie: Mojra.pl – Psycholog

Metody pracy:

Jestem psychologiem ogólnym wyspecjalizowanym w stronę uzależnień i pracy z seniorami. Najbliższy jest mi nurt poznawczo – behawioralny, który łączy w sobie jednoczesne wzięcie pod uwagę wpływów środowiska i otoczenia na zachowania przy jednoczesnej zmianie nawyków.