Monika Rebizant

Specjalizacja: Psycholog, Terapeuta TSR

W relacji terapeutycznej z dużą uważnością, wyczuciem i otwartością, tworzę atmosferę sprzyjającą rozwojowi i budowaniu nowych przestrzeni w życiu Klienta. Wspieram go w poszukiwaniu niepoznanych wcześniej możliwości. Każde spotkanie jest dla mnie ważne i wyjątkowe, które dzięki uważności, prowadzi do odkrywania i wzmacniania zasobów Klienta.  
Prowadzę wsparcie psychologiczne. Pracuję indywidualnie z osobami dorosłymi.

Zakres udzielanego wsparcia:

  • zaburzenia lękowe, nerwicowe, depresyjne
  • zaburzenia nastroju
  • kryzys emocjonalny
  • trudności w relacjach interpersonalnych
  • wypalenie zawodowe
  • obniżone poczucie własnej wartości, samooceny
  • problemy adaptacyjne
  • uzależnienia

Wykształcenie:

Jestem psychologiem, absolwentką Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Ukończyłam I i II stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Należę do Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. 
Stale rozwijam się i podnoszę swoje kompetencje zawodowe, poszerzam swoją wiedzę biorąc udział w szkoleniach i warsztatach. Systematycznie uczestniczę w superwizjach.

Metody pracy:

W pracy terapeutycznej pracuję głównie w podejściu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz korzystam z innych podejść w zależności od potrzeb Klienta.  

„Nabieramy siły, odwagi i pewności siebie wraz z każdym doświadczeniem, w którym zatrzymujemy się, by spojrzeć lękowi w twarz.” Eleanor Roosevelt