Dawid Maksym

Specjalizacja: Pedagog, psychopedagog, specjalista terapii uzależnień w trakcie certyfikacji

Ukończyłem studia magisterskie na kierunku pedagogika o specjalności psychopedagogika oraz Studium Terapii Uzależnień w Fundacji Zdrowia Psychicznego i Somatycznego Vis Salutis w Łodzi.
Doświadczenie pracy jako psychoterapeuta uzależnień, zarówno w kontakcie indywidualnym, jak i w terapii grupowej, zdobywałem m. in. na oddziałach leczenia uzależnień w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Marii Curie-Skłodowskiej w Zgierzu oraz w Centrum Psychiatrycznym w Warcie.
Obecnie pracuję w Miejskim Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi.
W pracy kieruję się aktualną wiedzą, którą poszerzam poprzez regularne uczestnictwo w superwizji i szkoleniach podnoszących kompetencje zawodowe.

Pracuję z osobami uzależnionymi i ich rodzinami, a z racji wykształcenia pedagogicznego (psychopedagogika), również z młodzieżą i młodymi dorosłymi.

Zakres udzielanego wsparcia:

  • nadużywanie substancji psychoaktywnych
  • nałogi
  • uzależnienie od Internetu i gier komputerowych
  • wsparcie dla osób współuzależnionych

Z empatią i uważnością towarzyszę pacjentowi w jego trudnościach oraz procesie zmiany. Wierzę, że „osoba to płynąca rzeka zmian” (Carl Rogers), a najlepsze efekty osiąga się zapewniając przyjazne warunki terapeutyczne, oparte na szacunku, poczuciu bezpieczeństwa i zaufaniu.