Kinga Kwiatkowska

Specjalizacja: Doradca zawodowy, coach kariery

Z wykształcenia socjolog (Uniwersytet Łódzki), doradca zawodowy, edukacyjny i coach kariery z wieloletnim doświadczeniem (Uniwersytet SWPS), certyfikowany trener rozwoju umiejętności interpersonalnych i zawodowych (ponad 3000 h szkoleniowych), nauczyciel akademicki specjalizujący się w tematach z zakresu planowania i budowania kariery zawodowej, szeroko rozumianego doradztwa kariery oraz komunikacji, negocjacji i mediacji (PWSZ w Skierniewicach, Uniwersytet SWPS, Akademia Humanistyczna im. Gieysztora w Pułtusku), kierownik i doradca kariery Biura Karier uczelni wyższej o profilu praktycznym, współautor i koordynator 4 projektów unijnych związanych z aktywizacją zawodową.
Członkini Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP.
Certyfikowany Trener FRIS®.

Pracuję z pasją i energią! W swojej pracy stawiam na profesjonalizm i autentyczność.
Specjalizuję się w tematach dotyczących określania potencjału, odnalezienia się na rynku pracy, rozwoju kariery, określania ścieżki zawodowej, przechodzenia przez zmianę w kontekście kariery a także w tematach związanych z rozwojem osobistym, rozwojem kompetencji.