Martyna Dziewulska

Specjalizacja: Psycholog

Jestem psychologiem i absolwentką jednolitych studiów magisterskich w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego o specjalności psychologia zdrowia i kliniczna. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując m.in. na oddziale psychiatrycznym w centrum medycznym MKK Trimed. Na co dzień pracuję w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 w Łodzi, gdzie zajmuję się diagnozą oraz prowadzeniem indywidualnej terapii psychologicznej dla dzieci i młodzieży. Aktywnie uczestniczę w licznych szkoleniach poszerzając zakres swoich kompetencji zawodowych.
Pracuję z młodzieżą i dorosłymi.


Moim pragnieniem jest niesienie pomocy osobom potrzebującym wsparcia psychicznego. W swojej pracy oferuję wsparcie z zakresu szeroko rozumianego rozwoju osobistego, uczę skutecznego radzenia sobie z napięciem oraz stresem.
Prowadzę treningi z zakresu komunikacji, asertywności i regulacji emocji.
Zawodowo pomagam rozwijać kompetencje osobiste klientów, szukając wspólnie ich mocnych stron.
Wspieram w kształtowaniu poczucia własnej wartości, samoskuteczności oraz prężności psychicznej.
Pracuję z osobami zmagającymi się z rozmaitymi trudnościami w codziennym funkcjonowaniu, przejawiającymi trudności w zakresie emocjonalnym.
Staram się elastycznie dopasować do indywidualnych potrzeb klienta, by jak najpełniej wesprzeć go w osiągnięciu zamierzonego celu. Moim zadaniem jest towarzyszyć w drodze do coraz lepszego rozumienia siebie oraz własnych potrzeb, a także zachęcać do świadomego wykorzystania swoich zasobów. Podstawowym celem mojej pracy jest uzyskanie poprawy samopoczucia klienta oraz wzmocnienie jego autentycznej pewności siebie.