Martyna Dziewulska

Specjalizacja: Psycholog (młodzież i młodzi dorośli)

Jestem psychologiem i absolwentką jednolitych studiów magisterskich w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego o specjalności psychologia zdrowia i kliniczna. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując m.in. na oddziale psychiatrycznym w centrum medycznym MKK Trimed. Na co dzień pracuję w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, gdzie zajmuję się diagnozą oraz prowadzeniem indywidualnej terapii psychologicznej dla dzieci i młodzieży.
Ukończyłam Studium Pomocy Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej I stopnia w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Jestem także certyfikowaną trenerką umiejętności społecznych. Posiadam kwalifikacje do posługiwania się Skalą Inteligencji Stanford-Binet 5 w praktyce diagnostycznej.
Stale poszerzam zakres swoich kompetencji zawodowych uczestnicząc w szkoleniach, a swoją pracę poddaję superwizji. 

W Poradni Salomon udzielam konsultacji oraz poradnictwa psychologicznego. Pracuję z młodzieżą i młodymi dorosłymi w nurcie integracyjnym. Konsultuję także rodziców nastolatków mających trudności wychowawcze. 

Celem mojej pracy jest niesienie pomocy osobom poszukującym wsparcia psychicznego, znajdującym się w kryzysie, przejawiającym trudności w codziennym funkcjonowaniu, ale także tym, którym zależy na lepszym poznaniu siebie oraz rozwoju osobistym. Pomagam klientom rozwijać ich asertywność, poczucie własnej wartości i samoskuteczność. Wspieram w lepszym radzeniu sobie z trudnymi emocjami oraz stresem. Zachęcam do wspólnego poszukiwania ich mocnych stron.
Staram się elastycznie dopasować do indywidualnych potrzeb zgłaszającego się, by jak najpełniej wesprzeć go w osiągnięciu zamierzonego celu. Moim zadaniem jest słuchać i towarzyszyć klientowi w drodze do coraz lepszego rozumienia siebie oraz własnych potrzeb.