Elżbieta Czuma

Specjalizacja: Mediator

Ukończyła architekturę na Politechnice Szczecińskiej, teologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, szkolenie podstawowe dla mediatorów oraz specjalistyczne szkolenie z mediacji rodzinnych prowadzone przez Polskie Centrum Mediacji. Doświadczenie społeczno – pedagogiczne zdobyła ucząc w gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych oraz pełniąc funkcję instruktorki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, w tym prawie 5 lat jako komendantka Łódzkiej Chorągwi Harcerek.

Prowadziła liczne szkolenia na kursach instruktorskich ZHR między innymi z zakresu komunikacji oraz sposobów rozwiązywania konfliktów. Ma męża i pięcioro dzieci.