Monika Walczak

Specjalizacja: Psycholog, mediator

Od 17 lat pracuję w zawodzie psychologa.  Posiadam doświadczenie w pracy z osobami przeżywającymi różnego rodzaju trudności i kryzysy życiowe.
Pracuję z DDA, DDD, osobami doświadczającymi różnorodnej przemocy w rodzinie czy innych sytuacjach społecznych, z doświadczeniem traumy, zagrożonymi wykluczeniem społecznym. 
W obszarze mojej pracy psychologicznej są także osoby wysoko wrażliwe (oraz tzw. „artystyczne dusze” mające trudności w adaptacji do obecnej rzeczywistości), młodzi dorośli, osoby szukające sensu i celu swojego życia, pary/małżeństwa w kryzysie. 
Jestem certyfikowanym mediatorem, prowadzę mediacje rodzinne oraz warsztaty i szkolenia w szkołach z zakresu mediacji rówieśniczych.

Zakres udzielanego wsparcia

 • osoby w kryzysie psychicznym 
 • zaburzenia lękowe
 • zaburzenia nastroju
 • problemy emocjonalne
 • problemy adaptacyjne
 • objawy psychosomatyczne
 • stany depresyjne
 • zaniżone poczucie własnej wartości
 • przemoc w rodzinie lub w grupie społecznej
 • doświadczenia traumatyczne
 • DDA, DDD
 • osoby wysoko wrażliwe
 • problemy w relacjach interpersonalnych, trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu bliskich relacji
 • poczucie zagubienia, wyizolowania, samotności
 • poczucie braku sensu życia
 • pary/małżeństwa przeżywające kryzys w związku
 • młodzi dorośli z trudnościami w odnalezieniu się w obecnej rzeczywistości
 • nadmierny stres w pracy lub życiu codziennym
 • zmiana pracy, poszukiwanie pracy, wypalenie zawodowe
 • osoby po terapiach uzależnień pragnące odbudować (zbudować) swoje życie na nowo
 • osoby chcące rozwijać swój indywidualny potencjał, swoje umiejętności i talenty

Wykształcenie:

 • Psychologia – Uniwersytet SWPS w Warszawie
 • Podyplomowe Studium Doradztwa Zawodowego- Uniwersytet Łódzki
 • Mediacje rodzinne- Stowarzyszenie Mediatorów Pactus w Łodzi
 • nieustanne doszkalanie się na kursach i szkoleniach specjalistycznych