Martyna Romanowicz

Specjalizacja: Psycholog, psycholog artystów

Jestem specjalistą w pracy indywidualnej z osobami dorosłymi. Nazywam, to co dobre w kliencie, by on odnalazł w sobie siłę i umiejętności do stawienia czoła niemocy, lękom, wahaniom nastrojów, zaburzeniom koncentracji i innym trudnościom. Obok działalności psychologicznej, zajmuję się tworzeniem muzyki, poezji i wszelkiego rodzaju handmadu (pseud. Roma Nowicz).

Zakres udzielanego wsparcia:

 • niestabilna samoocena,
 • wahania nastroju,
 • problemy z koncentracją i organizacją czasu,
 • ADHD lub ADD,
 • impulsywność,
 • wypalenie, przepracowanie,
 • niemoc, blokada twórcza,
 • prokrastynacja,
 • bezsenność,
 • uczucie izolacji, odrzucenia,
 • trudności emocjonalne,
 • trudności w relacjach,
 • sukcesy i porażki,
 • choroby przewlekłe,
 • osoby wysoko wrażliwe i rodzice dzieci wysoko wrażliwych,
 • poszukiwanie wewnętrznego głosu.

Wykształcenie:

 • 2019, Centrum Terapii Krótkoterminowej w Łodzi, praktyk terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniu,
 • 2017-2019, Wydział Nauk o Wychowaniu, Uniwersytet Łódzki, doktorant psychologii,
 • 2013, Pracownia Alternatywnego Wychowania w Łodzi, kurs pedagogiczny,
 • 2011, Uniwersytet Łódzki, Instytut Psychologii, magister psychologii, badania magisterskie w obszarze psychologii artystów: „Twórczość i inteligencja emocjonalna wśród studentów szkół artystycznych i nieartystycznych” pod kierunkiem dr hab. Grażyny Poraj, prof. nadzw. UŁ i dr Ewy Marat, dr. Hab.;

Kursy i szkolenia:

 • 2017, Iskra, Warsztaty arteterapii, wykorzystanie nowych i oryginalnych metod arteterapeutycznych w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi;
 • 2013, Centrum Szkoleń i Terapii Psychologicznej, Specjalistyczny Kurs Doskonalący Jestem sobą, konstruktywne pomaganie w relacji dorosły-dziecko, systemowa praca z wychowankiem, wykorzystanie pracy z rodziną wychowanka do organizowania procesu wychowawczego i usamodzielnienia; zaświadczenie o udziale;
 • 2010, Stowarzyszenie Praktyków Dramy„Stop-Klatka”, Teatr Edukacji Ścianka, czyli konstruktywne sposoby raczenia sobie w sytuacjach trudnych, wykorzystanie w pracy grupowej rozgrzewek dramowo-teatralnych i technik dramowych, tj.: improwizacje, pomniki, gorące krzesło, stymulatory, wewnętrzny krytyk;
 • 2009, Stowarzyszenie Praktyków Dramy „Stop-Klatka”, Warsztat edukacyjny Techniki dramowo-teatralne w pracy z grupą, wykorzystanie technik dramowo-teatralnych w pracy z młodzieżą, prowadzenie warsztatów na temat przeciwdziałania uzależnieniom i agresji;

Doświadczenie zawodowe:

od 2019 wsparcie psychologiczne dla artystów, wsparcie psychologiczne dla osób z chorobami neurologicznymi i dla seniorów;

2017-2018 Uniwersytet Łódzki, prowadzenie zajęć z psychologii rozwojowej i resocjalizacyjnej

2017-2018 Uniwersytet Medyczny, prowadzenie warsztatów i wykładów dla studentów w Łodzi kierunków medycznych

2016-2018 świetlice środowiskowe, prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych dla dzieci I młodzieży, rozmowy z rodzicami

2013-2015 Przedszkole nr 13 psycholog, prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych dla dzieci, konsultacje z rodzicami

2014 Millward Brown psycholog, prowadzenie pilotażowych badań edukacyjnych w szkołach wśród dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym w projekcie

2014 Uniwersytet Trzeciego Wieku dyrygent Chóru Seniorów

2011- 2014 Dom Dziecka nr 3 psycholog, prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych dla podopiecznych, sporządzanie diagnoz i opinii

2010 Klinika Zaburzeń Afektywnych praktykant, prowadzenie warsztatów i społeczności

Metody pracy:

Korzystam z metod terapii poznawczo-behawioralnej oraz terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniach. Interesuję się higieną psychiczną artystycznej profesji i psychologią twórczości.

Publikacje:

 • 2018, Ku zachowaniu higieny psychicznej artysty. Praktyczne wskazówki,
  Konteksty Kształcenia Muzycznego, tom V, Nr 1(8), 2018
 • 2018, Agresja i perfekcjonizm u osób uzdolnionych plastycznie, Psychologia
  Wychowawcza, tom 56(14), Warszawa 2018;
 • 2014, Rapterapia- resocjalizacyjne efekty projektu muzycznego, „Terapia przez Sztukę, Polskie Stowarzyszenie Terapii Przez Sztukę (PSTS)”, tom
  1 (5), Lublin 2014;
 • 2012, Postawa kreatywna studentów Akademii Muzycznej, Konteksty
  Kształcenia Muzycznego, tom II;

Projekty badawcze:

 • 2017-2018, Badania pilotażowe wzmożonej pobudliwości psychicznej, agresji i perfekcjonizmu u artystów wizualnych we współpracy z prof. G. Poraj oraz W. Limont,
 • 2015-2017, Badania pilotażowe wzmożonej pobudliwości psychicznej wśród studentów szkół muzycznych i pomoc w tworzeniu artykułu we współpracy z dr Katarzyną Martowską (UKSW w Warszawie) pt. „Profil wzmożonej pobudliwości u studentów wyższych uczelni muzycznych”,
 • 2014, Prowadzenie pilotażowych badań edukacyjnych wśród dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym w projekcie „Wczesna diagnoza specyficznych zaburzeń czytania i pisania”, Millward Brown;