Kiedy warto skorzystać ze wsparcia psychologa?

Wsparcie (poradnictwo) psychologiczne to forma pomocy osobom zdrowym, które doświadczają problemów życiowych i różnego rodzaju kryzysów rozwojowych. Ich zakres jest dość szeroki, jak np. narodziny dziecka, przejście na emeryturę, wyprowadzka na studia, przeciążenie z powodu natłoku obowiązków, rozwód, utrata pracy, śmierć bliskiej osoby, niska samoocena, trudności w podejmowaniu decyzji, brak satysfakcji z życia, itp.
Osoba zgłaszająca trudności spotyka się z konkretną sytuacją często pierwszy raz w życiu, dlatego nie potrafi jeszcze skutecznie sobie z nią poradzić. 

Dlaczego warto skorzystać ze wsparcia psychologicznego?

Wsparcie psychologiczne może być cennym narzędziem w radzeniu sobie z trudnościami życiowymi, polepszeniu samopoczucia i rozwoju osobistym. Nie wahaj się sięgać po pomoc, jeśli uważasz, że mogłaby być dla Ciebie wartościowa.

Oto kilka głównych powodów, dlaczego warto skorzystać ze wsparcia psychologicznego:

  1. Wsparcie emocjonalne: Psycholog może pomóc Ci zrozumieć i radzić sobie z trudnymi emocjami, takimi jak stres, smutek, lęki czy frustracje. Może pomóc Ci spojrzeć na sytuację z innej perspektywy i znaleźć zdrowsze sposoby radzenia sobie z trudnościami emocjonalnymi.
  2. Zwiększenie samoświadomości: Psycholog pomoże zrozumieć siebie lepiej. Poprzez rozmowy terapeutyczne i zadawanie odpowiednich pytań, psycholog pomoże Ci zgłębić swoje myśli, uczucia i motywacje. To z kolei może prowadzić do większej samoakceptacji i zrozumienia swoich potrzeb i pragnień.
  3. Rozwiązanie problemów: Często w trakcie terapii psychologicznej można pracować nad rozwiązywaniem konkretnych problemów i trudności, z jakimi się borykasz. Psycholog może pomóc opracować strategie i narzędzia, które umożliwią Ci skuteczne radzenie sobie z problemami w różnych obszarach życia, takich jak relacje, praca, zdrowie psychiczne itp.
  4. Udoskonalenie umiejętności radzenia sobie z różnymi wyzwaniami: Psycholog może nauczyć Cię skutecznych technik radzenia sobie ze stresem, lękami, trudnościami interpersonalnymi i innymi wyzwaniami codzienności. Może nauczyć  umiejętności relaksacji, mindfulnessu, komunikacji i rozwiązywania problemów. Dzięki temu możesz rozwinąć zdrowsze strategie radzenia sobie w życiu codziennym.
  5. Profilaktyka i utrzymanie zdrowia psychicznego: Wsparcie psychologiczne nie jest zarezerwowane tylko dla osób borykających się z poważnymi trudnościami psychicznymi. Może być również stosowane jako narzędzie profilaktyczne, aby utrzymać dobre zdrowie psychiczne. Przez regularne sesje terapeutyczne możesz zapobiegać nagromadzeniu się stresu i radzić sobie z trudnościami na bieżąco, zanim przekształcą się w większe problemy.
  6. Bezpieczne i poufne środowisko: Psycholog to profesjonalista, który jest przeszkolony w tworzeniu bezpiecznej i poufnej przestrzeni dla swoich pacjentów. Możesz czuć się swobodnie w wyrażaniu swoich emocji i myśli bez obaw o osądzenie czy wydanie opinii. Jest to miejsce, gdzie możesz być całkowicie szczery i skupić się na sobie.

Wsparcie dla rodziców – konsultacje rodzicielskie

Z sesji wsparcia psychologicznego skorzystać mogą także rodzice, którzy zmagają się z problemami wychowawczymi, których niepokoją zachowania lub emocje ich dzieci, a także ci, których dzieci mają trudności w przedszkolu, szkole lub w relacjach z rówieśnikami. Takie konsultacje rozpoczynają się zazwyczaj od rozmowy z samymi rodzicami, aby móc zdiagnozować sytuację rodziny i dziecka. Na kolejnym etapie psycholog może chcieć spotkać się z dzieckiem/dziećmi, lub z całą rodziną. 

Konsultacje rodzicielskie mają na celu próbę określenia i wyjaśnienia źródła zaistniałych problemów, oraz znalezienie konkretnych i skutecznych sposobów radzenia sobie z nimi. Zadaniem psychologa jest także wzmocnienie kompetencji i poczucia sprawczości rodziców, oraz wsparcie ich w opiece nad dziećmi, budowane w oparciu o szacunek, bez krzyków i niepotrzebnych nerwów.  W razie potrzeby specjalista może zalecić sposób dalszego postępowania dotyczący pomocy dziecku. Może to być np. terapia indywidualna, rodzinna, albo dalsza diagnostyka m.in. u neurologa czy psychiatry dziecięcego. 
Warto podkreślić, że oprócz merytorycznego wsparcia, rodzice nierzadko potrzebują się po prostu wyżalić lub wypłakać, żeby móc dalej mądrze, cierpliwie kochać. 

Każdy psychoterapeuta i psycholog w Poradni Rodzinnej Salomon to osoba posiadająca kompetencje niezbędne do udzielenia wsparcia psychologicznego.

Specjaliści udzielający wsparcia psychologicznego osób dorosłych:

Lidia Przezak
Agnieszka Maczugowska
Joanna Sztaudynger
Monika Rebizant
Tomasz Szewczyk
Agnieszka Świderek
Joanna Makuła
Aleksandra Domagała
Martyna Romanowicz
Martyna Dziewulska
Jakub Gliwa
Анна Коміренко – pomoc psychologiczna w jęz. ukraińskim

Specjaliści udzielający wsparcia psychologicznego rodzin, dzieci i młodzieży:

Maria Stacherska
Marta Korporowicz
Sonia Szukalska
Martyna Dziewulska