Maria Stacherska

Specjalizacja: Psycholog, psychoterapeuta

Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Psychologia ze specjalnością psychologii zdrowia i klinicznej. Odbywała praktyki zawodowe w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. Babińskiego w Łodzi.
Prowadziła szkolenia z zakresu kompetencji miękkich, warsztaty dla młodzieży dotyczące profilaktyki uzależnień, seksualności oraz doradztwo zawodowe.
Od roku 2013 pracuje z młodzieżą i dziećmi oraz rodzicami, nauczycielami, wychowawcami i pedagogami w oświacie, w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Prowadzi szkolenia dla rad pedagogicznych, warsztaty psychologiczne.
Udziela pomocy psychologicznej i terapeutycznej ze szczególnym ukierunkowaniem na dzieci i młodzież, jak i młodych dorosłych, studentów:

 • zaburzenia depresyjne, 
 • lękowe,
 • zaburzenia zachowania,
 • samookaleczenia,
 • niska samoocena,
 • zaburzenia odżywiania i inne.

Ukończyła liczne szkolenia z zakresu dzieci i młodzieży, m.in.

 • „Terapia motywacyjna nastolatka”;
 • „Leczenie zaburzeń lękowych u dzieci i nastolatków – zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej w praktyce”;
 • „Terapia poznawczo-behawioralna depresji”, „Crossroads – Młodzież na rozdrożu” (dot. seksualności);
 • roczny kurs „Terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży” (org. przez „Poza Schematami”, W-wa);
 • praktyk metody BSFT (Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu);
 • obecnie w trakcie 4-letniego szkolenia terapeutycznego w terapii poznawczo- behawioralnej w szkole psychoterapii Crescentia.

Swoją pracę poddaje stałej superwizji oraz współpracuje z lekarzem psychiatrą.
Zwolenniczka terapii poznawczo-behawioralnej oraz logoterapii V. Frankla (nurt oparty na wartościach i poszukiwania sensu życia).