Specjalizacja: Psycholog, Certyfikowany Psychoterapeuta

Jest absolwentką psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz certyfikowanym psychoterapeutą w Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich. Dodatkowo ukończyła pedagogikę terapeutyczną, podyplomowe studium poradnictwa zawodowego oraz wiele szkoleń z zakresu diagnostyki psychologicznej i psychoterapii. Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz terapię par w nurcie integratywnym, który łączy różne metody pracy i podejścia terapeutyczne uwzględniając sferę psychiczną, fizyczną i duchową.

Zakres pomocy:
• sytuacje kryzysowe,
• depresje,
• zaburzenia nerwicowe,
• zaburzenia osobowości,
• zaburzenia psychosomatyczne,
• traumatyczne doświadczenia, straty (śmierć, aborcja, poronienia),
• syndrom DDA, DDD,
• diagnostyka psychologiczna.