Lidia Przezak

Specjalizacja: Psycholog, Certyfikowany Psychoterapeuta

Pracuję w nurcie psychoterapii integratywnej, która łączy techniki różnych szkół terapeutycznych, tj. szkoły psychodynamicznej, poznawczo – behawioralnej, humanistycznej, systemowej, uwzględniając sferę psychiczną, fizyczną i duchową.

Psychoterapia integratywna staje się coraz bardziej popularna, gdyż badania pokazują, że nie jest możliwe wyjaśnienie problemów pacjenta tylko w jednym nurcie.

Zakres udzielanego wsparcia:

 • sytuacje kryzysowe,
 • zaburzenia lękowe i depresje,
 • zaburzenia osobowości,
 • zaburzenia psychosomatyczne,
 • traumatyczne doświadczenia, straty (śmierć, aborcja, poronienia),
 • syndrom DDA, DDD,
 • diagnostyka psychologiczna (na potrzeby pacjentów w terapii).

Wykształcenie:

 • certyfikowany psychoterapeuta – 4-letnie studium psychoterapii w nurcie integratywnym (SPCh),
 • mgr psychologii,
 • mgr pedagogiki terapeutycznej,
 • podyplomowe studium orientacji i poradnictwa zawodowego,
 • liczne szkolenia z zakresu psychoterapii oraz diagnostyki psychologicznej.

Doświadczenie zawodowe:

 • psycholog,
 • pedagog,
 • doradca zawodowy,
 • psychoterapeuta,
 • stanowiska kierownicze.