Aleksandra Domagała

Specjalizacja: Psycholog, Psychoterapeuta

 Zakres udzielanego wsparcia:

 • terapia indywidualna,
 • terapia par/małżeństw.

Wykształcenie:

 • Podyplomowy Kurs Psychoterapii organizowany przez Polski Instytut Ericksonowski atestowany przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego; 
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Nauk o Wychowaniu Kierunek Psychologia Spec. Psychologia Zdrowia i Kliniczna.  

Wybrane szkolenia/kursy/konferencje:

 • ISH Virtual Event „Making connections in critical times” 2022; 
 • „Kliniczne zastosowanie hipnozy” szkolenie prowadzone przez Brenta Geary Ph.D. 2021; 
 • „Chcę się upewnić, że jesteś… czyli praca z dorosłym pacjentem zagrożonym samobójstwem” – szkolenie organizowane przez Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi 2021; 
 • „O spotkaniu, które się narodzi – psychoterapia w leczeniu niepłodności”- szkolenie organizowane przez Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi 2020; 
 • Kurs „Terapia poznawczo-behawioralna bezsenności” organizowany przez PTBS i Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie 2020; 
 • Forum psychoterapeutów 2020 – spotkanie organizowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego 2020; 
 • „O miłości do jedzenia prawie wszystko- terapia zaburzeń odżywiania” organizowane przez Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi 2019; 
 • „Przebudzenie – psychoterapia indywidualna osób zgłaszających niepowodzenia w związkach” organizowane przez Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi 2019; 
 • „Jak pracować z trudnym pacjentem” szkolenie prowadzone przez Norma Berretta Ph.D. 2018; 
 • „Negocjacje z ciałem – kontrola i spożytkowanie bólu i innych objawów z ciała” organizowane przez Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi 2017; 
 • „Rozwój osobisty terapeuty – proces indywidualizacji i budowania autonomii w psychoterapii” szkolenie prowadzone przez Norma Berretta PH.D. 2017; 
 • „Ach, powtórz wszystko jeszcze raz… – psychoterapia pacjentów z natręctwami” organizowane przez Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi 2015; 
 • „Rzucone ziarno – metafora i bajka w pracy z dziećmi i rodzinami” organizowane przez Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi 2015; 
 • „Mądrość mieszkająca w ciele – psychoterapia zaburzeń psychosomatycznych u dorosłych” organizowane przez Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi 2014; 
 • „Techniki zwiększające skuteczność terapii” – szkolenie prowadzone przez Jeffrey Zeig Ph. D. 2014; 
 • Udział w V Europejskim kongresie Ericksonowskim „Kreatywność i Hipnoza” w Krakowie 2014; 
 • „Królewska droga do nieświadomości – wstęp do Hipnozy Ericksonowskiej” organizowane przez Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi 2013; 
 • „Mądrość Sindbada – metafora i bajka w pracy z dorosłymi” organizowane przez Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi 2013; 
 • „Złoty kluczyk – zasady terapii Miltona H. Ericksona” organizowane przez Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi 2012; 
 • „Siła źródła – autohipnoza” organizowane przez Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi 2012; 
 • „Terapia rodzin – całościowy cykl szkoleniowy” organizowane przez Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi 2011-2012.

Doświadczenie zawodowe:

 • Psychoterapeuta w Poradni Rodzinnej Salomon w Łodzi od 2018 
 • Psycholog w Poradni Zdrowia Psychicznego SP ZOZ MSW w Łodzi 2013-2022 
 • Psychoterapeuta/koordynatorka Instytutu Psychoterapii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie MIND w Łodzi 2012-2014  
 • Wykładowca Studiów Podyplomowych, kierunek Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi 2010-2011  
 • Staż w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Łodzi 2009-2010  
 • Staż na oddziałach ogólnopsychiatrycznych Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im J. Babińskiego w Łodzi 2008-2010  
 • Staż w Oddziale Dziennym Zaburzeń Nerwicowych ZOZ MSWiA w Łodzi 2008 

Metody pracy:

Prowadzę psychoterapię w oparciu o nurt terapii ericksonowskiej. Podstawą mojej pracy jest między innym eksploracja świadomych i nieświadomych zasobów, które pomagają w pokonywaniu życiowych trudności oraz wykorzystanie szerokich możliwości hipnozy klinicznej. Często odnoszę się także do modelu Systemu Wewnętrznej Rodziny (IFS), który bazuje na założeniu, że umysł nie jest jednolity a wieloraki, natomiast osobowość składa się z wielu różnych części, które mają znaczący wpływ na myśli, emocje i zachowanie.

Pracuję w obszarze zaburzeń depresyjnych i lękowych, związanych ze stresem i relacjami społecznymi. Prowadzę terapię indywidualną oraz małżeńską/par. Swoją pracę poddaję stałej superwizji.