Specjalizacja: Psycholog, Psychoterapeuta

Ukończyła psychologię na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Doświadczenie kliniczne i psychoterapeutyczne zdobywała między innymi w szpitalu im. Babińskiego w Łodzi oraz na Oddziale Dziennym Zaburzeń Nerwicowych szpitala MSWiA w Łodzi. W obszarze psychoterapii szkoli się głównie w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Łodzi. Jest zatrudniona w Poradni Zdrowia Psychicznego szpitala MSWiA w Łodzi.
Prowadzi psychoterapię w oparciu o nurt terapii ericksonowskiej, koncentrując się na indywidualnym podejściu do osób będących w kryzysie. Wykorzystuje świadome i nieświadome zasoby pacjentów do pokonywania ich życiowych trudności. Z empatią i zgodnie z podejściem strategicznym prowadzi proces terapeutyczny w kierunku rozwiązania teraźniejszych problemów, rozwoju osobistego i lepszego samopoczucia.
Prowadzi terapię indywidualną, par i rodzinną. Swoją pracę poddaje stałej superwizji.