Zespół stresu pourazowego (PTSD- z ang. Post-traumatic stress disorder) jest efektem stresu o bardzo dużym i silnym  natężeniu związanym z doświadczeniem przekraczającym zwykłe ludzkie przeżycia np.:

 • wojna,
 • gwałt,
 • przebywanie w obozie koncentracyjnym,
 • pożar,
 • tortury i sadyzm  w więzieniu,
 • uczestnictwo lub bycie świadkiem katastrofy z wieloma ofiarami śmiertelnymi,
 • bezpośrednie zagrożenie życia,
 • śmierć bliskiej osoby,
 • wypadek samochodowy,
 • katastrofa lotnicza,
 •  napaść.


Mimo że zespół stresu pourazowego (PTSD) istnieje tak długo, jak ludzie znoszą traumę, choroba formalnie istnieje od 1980 roku. Zaburzenie było różnie nazywane od czasów  wojny secesyjnej w USA, kiedy przypadłość weteranów wojny określano mianem „żołnierskie serce”. W czasie I wojny światowej symptomy, które były zgodne z syndromem PTSD, określano jako „zmęczenie kombatanta”. Żołnierze, którzy przejawiali takie symptomy podczas II wojny światowej, cierpieli na „wstrętną reakcję na stres”. Syndrom wielu kombatantów wietnamskich, którzy cierpieli na takie symptomy, był oceniany jako „syndrom powietnamski”. PTSD jest również określane jako „zmęczenie bitwą”.


Objawy Zespołu stresu pourazowego:

 • powracające koszmary senne,
 • nadmierna czujność, rozdrażnienie,
 • natrętne odtwarzanie wydarzeń w pamięci,
 • natrętne wyobrażenia, myśli, flashbacki (pojawianie się obrazów przypominających przeżytą traumę),
 • poczucie paniki i strachu,
 • odizolowanie od ludzi,
 • lęk,
 • depresja,
 • myśli samobójcze,
 • rozpacz, złość i poczucie winy,
 • nadużywanie alkoholu, narkotyków lub środków przeciwbólowych.


Jeśli objawy te utrzymują się dłużej niż miesiąc od wstrząsającego wydarzenia, możemy mówić o tzw. zespole stresu pourazowego. Objawy pojawiają się najczęściej nie później niż w 6 miesięcy po doznanych urazach psychicznych. W przypadku symptomów zespołu stresu pourazowego najskuteczniejszą formą leczenia jest psychoterapia.  Terapia przynosi tym lepsze i szybsze efekty, im od wydarzenia, które stało się przyczyną zaburzenia pourazowego, do podjęcia terapii, minął krótszy okres. Większość osób cierpiących na zespół stresu pourazowego dzięki odpowiedniej terapii powraca do normalnego życia, pozbawionego lęku i traumy.


W poradni rodzinnej Salomon w Łodzi, zajmujemy się zarówno kompleksową pomocą psychologiczną jak i też prawną, z zakresu psychiatrii, mediacji oraz naprotechnologii. Uczciwość zawodowa i osobista oraz nieustanne podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez naszych specjalistów to z pewnością niepodważalne atuty. Więcej informacji na temat usług z zakresu psychologii w poradni rodzinnej Salomon znajdziecie Państwo na naszej stronie.