Z łatwością dzisiejsze społeczeństwo można nazwać społeczeństwem hedonizmu i osiągnięć. Praca oraz korzyści z niej wynikające stają się w tym społeczeństwie wartością samą w sobie. Spędzanie długich godzin w pracy skutkuje dość wymiernymi efektami finansowymi. Problem pojawia się jednak gdy koncentracja na pracy zaczyna prowadzić do uzależnienia oraz do pogorszenia relacji z członkami rodziny.

Mówi się wówczas o pracoholizmie. Jest to zaburzenie obsesyjno-kompulsywne przejawiające się w przymuszaniu samego siebie do pracy, niemożnością regulowania własnych nawyków związanych z pracą, nadmiernym zaangażowaniem się w nią, aż do tego stopnia, że zaniedbywane są inne główne czynności życiowe.


Pracoholizm w liczbach
Szacuje się, że pracoholicy stanowią około 5% populacji świata. W Polsce pracoholizm jest zjawiskiem powszechnym i wynika z obaw o utratę pracy. Według statystyk przeciętny Polak pracuje najdłużej w Europie. W tygodniu poszczególni Europejczycy pracują:

  • Polacy –  41,6 godzin,
  • Hiszpanie – 35,9 godzin,
  • Irlandczycy – 37,9 godzin,
  • Włosi – 39,3 godzin.


Skutki pracoholizmu


Badania pokazują, że uzależnienie od pracy może prowadzić do nagłej śmierci z przepracowania, określanej często jako „śmierć przy biurku”. W samej Japonii, znanej z silnego zaangażowania pracowników, obejmuje ona aż 10 000 osób rocznie. Jest to skrajny przykład negatywnego wpływu nałogowej pracy. Bardzo często pracoholizm przejawia się w mniej drastycznych skutkach. Z racji tego, że pracoholicy mają ponadprzeciętną potrzebę kontrolowania swojego środowiska, doświadczają oni lęku odnośnie kompetencji innych osób. Osoby pracujące nałogowo są na ogół bardzo niecierpliwe, a wszelkie opóźnienia wywołują u nich agresję. Charakteryzuje je skrajny perfekcjonizm, który niejednokrotnie może prowadzić do porażek. Nadmierne koncentrowanie się na pracy nie tylko skutkuje złym stanem psychofizycznym, ale prowadzi także do pogorszenia relacji interpersonalnych.

Jak zerwać z pracoholizmem?Wiele osób nie uświadamia sobie tego, że pracoholizm jest uzależnieniem i jak każde inne uzależnienie prowadzi do destrukcji organizmu. Nie należy bagatelizować pracoholizmu, ponieważ szkody, jakie niesie on dla organizmu, są ogromne. Pracoholizm może prowadzić do chorób i zawałów serca, wylewu mózgu, otyłości czy schorzeń stawów. Głównym sposobem powrotu do „zdrowia” jest psychoterapia. Dlatego jeżeli podejrzewają Państwo kogoś ze swojego otoczenia o uzależnienie od pracy warto rozważyć decyzję o wizycie u specjalisty.

W poradni rodzinnej Salomon w Łodzi, zajmujemy się zarówno kompleksową pomocą psychologiczną jak i też prawną, z zakresu psychiatrii, mediacji oraz naprotechnologii. Uczciwość zawodowa i osobista oraz nieustanne podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez naszych specjalistów to z pewnością niepodważalne atuty. Więcej informacji na temat usług z zakresu psychologii w poradni rodzinnej Salomon znajdziecie Państwo na naszej stronie.