Autyzm to zaburzenie rozwojowe charakteryzujące się nieprawidłowościami w związku z  trzema płaszczyznami funkcjonowania człowieka:


-interakcji społecznych,
-porozumiewania się,
-zachowania charakteryzującego się powtarzalnością.


Autyzm traktowany był przed laty jako zespół chorobowy o podłożu psychicznym. Najczęściej ujawnia się (staje się możliwy do zaobserwowania) w ciągu pierwszych trzech latach życia dziecka. Autyzm został opisany po raz pierwszy przez Leo Kannera w 1943 roku. Jednak opisy dzieci z charakterystycznymi dla autyzmu objawami pojawiły się w literaturze już pod koniec XVIII wieku.


Autyzm dotyka coraz więcej ludzi. Aktualnie na autyzm cierpi 1 na 300 osób w Polsce (dane szacunkowe Fundacji SYNAPSIS), 1 na 100 w Wielkiej Brytanii (National Autistic Society) i aż 1 na 88 w USA (Centers for Disease Control and Prevention). Jak podaje statystyka i przeprowadzone badania autyzm występuje raz na 10 000 urodzeń, przebadanych dzieci i występuje czterokrotnie częściej u chłopców niż dziewczynek. Dzieci autystyczne najczęściej mają kłopoty z komunikacją w grupie, z rówieśnikami i wspólnych czynnościach. Mają trudności z myśleniem abstrakcyjnym, uczeniem się. Zaburzenia utrudniają im porozumiewanie się z innymi. Chorzy mogą wykonywać, powtarzać nagminnie te same ruchy ciała (np. machanie ręką, kołysanie się).


Autyzm jest trzecim najczęściej spotykanym upośledzeniem rozwojowym – częstszym niż zespół Down’a
. Jednak większość społeczeństwa, w tym wielu pracowników służby zdrowia, lekarzy,  świata nauki, nadal nie rozumie i późno rozpoznaje autyzm. Świat nie do końca wie jak autyzm oddziałuje na osoby chore i jaki jest najlepszy sposób pracy z osobami autystycznymi. Ogólnoświatowe akcje podnoszą społeczną świadomość na temat zaburzenia uznanego przez ONZ za jeden z najpoważniejszych problemów zdrowotnych świata – obok raka, cukrzycy i AIDS. Autyzm jest zaburzeniem trwającym i odczuwalnym przez całe życie, ale jego objawy nie są stałe i zmieniają się wraz z rozwojem fizycznym i psychicznym człowieka.

Jak zachowują się osoby z autyzmem?


Dzieci autystyczne rozwijają się normalnie, prawidłowo i standardowo aż do 24-30 miesiąca życia, kiedy to rodzice są w stanie zauważyć opóźnienie w mowie, zabawach lub kontakcie z innym dzieckiem na przykład:

 • mowa rozwija się słabo lub wcale-nie następuje postęp w doborze słów,
 • używanie słów bez znaczenia,
 • porozumiewanie się gestami zamiast słów,
 • słaba możliwość skupienia uwagi,
 • brak koncentracji, dziecko woli spędzać czas samo niż z innym dziećmi,
 • nie interesuje się zawieraniem przyjaźni-znajomości z rówieśnikami,
 • dziecko cechuje słabe nawiązywanie kontaktu wzrokowego, mało się uśmiecha,
 • nadwrażliwość, drażliwość na dotyk lub brak reakcji, odzewu na ból, zmysły-wzrok, słuch, dotyk, ból, węch, smak mogą być mniej lub bardziej upośledzone i ułomne,
 • brak spontaniczności,
 • skłonności do kreatywności i inwencji w zabawach,
 • dziecko nie proponuje nowych czynności,
 • nadpobudliwość lub otępienie,
 • częste wybuchy złego humoru bez konkretnej przyczyny, uparte przywiązanie i sympatia do jednego przedmiotu lub osoby,
 • dziecko może okazywać agresję lub autoagresję (skłonności do samookaleczania się).

W poradni rodzinnej Salomon w Łodzi, zajmujemy się zarówno kompleksową pomocą psychologiczną jak i też prawną, z zakresu psychiatrii, mediacji oraz naprotechnologii. Uczciwość zawodowa i osobista oraz nieustanne podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez naszych specjalistów to z pewnością niepodważalne atuty. Więcej informacji na temat usług z zakresu psychologii w poradni rodzinnej Salomon znajdziecie Państwo na naszej stronie.