Komunikacja- czyli jak rozmawiać, żeby się dogadać?

Poczucie bliskości i radość bycia ze sobą są podstawą więzi międzyludzkich. Fascynacja i miłość przekształcają te więzi w relacje owocujące założeniem rodziny. Na początku tej drogi, gdy uczucia „unoszą” nas i „dodają skrzydeł” wszystko wydaje się łatwe. Z biegiem czasu pojawiają się różne sytuacje, które mogą prowadzić do pogorszenia się relacji. Dlaczego się tak dzieje? Dlaczego napotkane problemy nie są rozwiązywane? Jak zauważa profesor Barbara Harwas-Napierała, analiza modeli zdrowej rodziny pokazuje, że czynnikiem odróżniającym rodziny zdrowe od takich, które przejawiają znaczny stopień zakłóceń funkcjonowania, jest właściwy przebieg procesów informacyjnych bazujących na jasnej, otwartej komunikacji między członkami rodziny.

Komunikacja, czyli co?


Komunikacja międzyosobowa – to dialog, rozmowa, wymiana informacji, odczuć, poglądów. Inaczej mówiąc to sposób porozumiewania się między osobami za pomocą słów i gestów, jakich używamy do wyrażenia tego, co chcemy przekazać drugiemu człowiekowi. Aby mógł zaistnieć dialog potrzebne są dwie osoby: nadawca i odbiorca. Każda z tych osób może i powinna być zarówno nadawcą, jak i odbiorcą. Zaburzona komunikacja w rodzinie to przyczyna poczucia bezradności, niesprawiedliwości i niezrozumienia. W wielu przypadkach, niestety, jest to także przyczyna rozwodów. Aby uchronić się przed negatywnymi skutkami braku komunikacji należy rozumieć zasady prawidłowej komunikacji.

Zasady dobrej komunikacji


Właściwa komunikacja jest narzędziem do rozwiązywania bądź unikania konfliktów. Oto najważniejsze zasady dobrej komunikacji:

  •   Przezroczystość – jest to zgodność intencji, myśli, słów i gestów. Innymi słowy mówiąc to umiejętność przekładania myśli na słowa. Polega na wypowiadaniu się adekwatnym do tego, co się myśli,
  • Nie używanie kwantyfikatorów – w komunikacji nie jest dobrze używać zwrotów: “ty zawsze”, “ty nigdy”. Kwantyfikatory te “zaszufladkowują” osobę do negatywnej kategorii, a przez to bardzo ją ranią,
  • Nie używanie słów “powinieneś”, “musisz” – używając takich słów osoba “musztruje” siebie lub innych czyli zmusza kogoś lub siebie do czegoś, ograniczając jego wolność. Jeżeli, ktoś używa takich słów w stosunku do nas, ograniczając naszą wolność,
  • Słuchanie – umożliwia drugiej stronie wypowiedzenie się. Polega, nie tylko na nie przerywaniu wypowiedzi, ale także na psychicznym skoncentrowaniu się na tym, co druga osoba mówi,
  • Informacje zwrotne – są to informacje pomagające stwierdzić odbiorcy czy dobrze zrozumiał to, co miał na myśli nadawca.


Dotrzymywanie się tych kilku prostych zasad nie spowoduje, że problemy zaczną same się rozwiązywać. Nie mniej jednak pozwolą one na skuteczniejsze porozumiewanie się z bliskimi i zwiększą szansę na to, że kolejna rozmowa nie zakończy się trzaśnięciem drzwiami.
 
W poradni rodzinnej Salomon w Łodzi, zajmujemy się kompleksową pomocą psychologiczną i psychiatryczną, w naszym zespole jest również seksuolog, doradca zawodowy i mediator. Uczciwość zawodowa i osobista oraz nieustanne podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez naszych specjalistów to z pewnością niepodważalne atuty. Więcej informacji na temat usług z zakresu psychologii w poradni rodzinnej Salomon znajdziecie Państwo na naszej stronie.