To choroba śmiertelna, w której czas przeżycia jest statystycznie określony. Ludzie, którzy nie mają szansy na wyzdrowienie, a którym lekarze postawili ostateczną diagnozę w związku z brakiem możliwości wyzdrowienia ani znacznego przedłużenia życia określani są jako „terminalnie chorzy”, „będący w stanie terminalnym”, bądź w „terminalnym okresie choroby”. Nazewnictwo stanu terminalnego ma swoją genezę w słowie „terminus”, które oznacza granicę, kres. Choroba nazywana terminalną jest nieodwracalna, nieodwołalna, definitywna. Choroba terminalna powoduje wiele dolegliwości, uniemożliwia sprawność fizyczną i ruchową. Dni chorego szacuje się w dniach, miesiącach, wiemy, że nadejdzie kres osoby chorej.

Osoby chore na nowotwory stanowią 90% chorych terminalni, pozostałe 10% to ludzie cierpiący na:

  • AIDS,
  • gościec,
  • przewlekłe zapalenia trzustki,
  • niepoddającą się leczeniu niewydolnością krążenia, oddychania, nerek
  • oraz inne postępujące choroby degeneracyjne: niedokrwienne, przebiegające ze znacznym nasileniem trudnych do opanowania objawów, szybkim postępem i zniedołężnieniem.


U dzieci mogą to być na przykład choroby przemiany materii, choroby neurologiczne, nieoperacyjne wady serca.
Choroby są wpisane w nasze życie i egzystencje. Od czasu gdy pacjent wie, że nie zostanie wyleczony zaczyna przeżywać  niepokój w różnym stopniu zaawansowania. Szok pacjenta ma różne stopnie nasilenia, przeważa smutek i bezradność .Chory panikuje. Emocje przeradzają się w depresje, często agresję, bunt i lęk. Pacjent walczy ze swoją sferą psychiczną. Chory pacjent żyje w taki sposób jakby czas teraźniejszy nie istniał.  Gubi możliwość życia dniem dzisiejszym. Pacjenta otacza żal smutek i przygnębienie. W tym czasie człowiek chory jak i jego najbliższa rodzina i otoczenie mogą potrzebować wsparcia w każdym możliwym zakresie. Psycholog może pomóc w złagodzeniu objawów choroby terminalnej osobie chorej i jej najbliższym, ich rodzinom.


W poradni rodzinnej Salomon w Łodzi, zajmujemy się zarówno kompleksową pomocą psychologiczną jak i też prawną, z zakresu psychiatrii, mediacji oraz naprotechnologii. Uczciwość zawodowa i osobista oraz nieustanne podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez naszych specjalistów to z pewnością niepodważalne atuty.Więcej informacji na temat usług z zakresu psychologii w poradni rodzinnej Salomon znajdziecie Państwo na naszej stronie.