Nerwice należą do najczęściej rozpoznawalnych i diagnozowanych chorób współczesnej ludzkości. Nerwice w krajach rozwiniętych dotyczyć mogą ok. 10% ludności (wg różnych danych i statystyk  5-15% spośród pacjentów zgłaszających się do lekarzy). Nerwice według badań dotyczą częściej kobiet. Objawy nerwicy występują u około 30% ludzi.


Zaburzenie nerwicowe popularnie nazywane  nerwicą jest  grupą zaburzeń psychicznych o zróżnicowanej grupie symptomów, objawów. Nerwica formułowana jest również jako zespół dysfunkcji narządów, psychogennych zaburzeń emocjonalnych, zakłóceń procesów psychicznych i patologicznych form zachowania, występujących w tym samym czasie i ściśle ze sobą powiązanych.
Zaburzenie lękowe (zwane popularnie nerwicowym) oznacza patologiczne, nieprawidłowe natężenie lęku powodujące dysfunkcje zachowania, myślenia, emocji oraz zdrowia fizycznego.


Zaburzenia nerwicowe są definiowane są jako zaburzenia psychiczne nie mające podłoża organicznego. Zachowania chorej osoby jest znacznie zaburzone, nie ma ono związku z otaczającą go rzeczywistością. Podstawowymi, zasadniczymi objawami nerwicy są:

  • silny lęk,
  • objawy histeryczne,
  • objawy obsesyjne i kompulsywne,
  • fobie,
  • depresja.


Podstawowy zarys zaburzeń nerwicowych opublikował Zygmunt Freud w 1895 roku w książce pod tytułem: Studien uber Hysterie. Najogólniej według Zygmunta Freuda można powiedzieć że nerwice są chorobami ego. Są one wynikiem konfliktu wewnątrzpsychicznego pacjenta pomiędzy jego ego a innymi sferami psychiki. Konflikty te są zazwyczaj nieuświadomione, głęboko ukryte w psychice człowieka, wyparte-natomiast wyrażane w zaburzeniach nerwicowych.


Termin nerwica stosowany jest w odniesieniu do zaburzeń niepsychotycznych charakteryzujących się długotrwałym przebiegiem, występowaniem wielu uciążliwych objawów, wielokroć bardzo intensywnych, sprawiających choremu udrękę i wielkie cierpienie. W poradni rodzinnej Salomon w Łodzi, zajmujemy się zarówno kompleksową pomocą psychologiczną jak i też prawną, z zakresu psychiatrii, mediacji oraz naprotechnologii. Uczciwość zawodowa i osobista oraz nieustanne podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez naszych specjalistów to z pewnością niepodważalne atuty. Więcej informacji na temat usług z zakresu psychologii w poradni rodzinnej Salomon znajdziecie Państwo na naszej stronie.