Kim są Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA)?

Nadużywanie alkoholu może diametralnie zmienić życie każdej osoby. Bardzo często wiąże się to z niekorzystnym wpływem na osoby z najbliższego środowiska. Skutki alkoholizmu dotykają rodzinę, znajomych i współpracowników. Najbardziej cierpią jednak dzieci,gdyż dzieciństwo jest kluczowym okresem w rozwoju tożsamości osoby. Wzrastając w takiej rodzinie dzieci uczą się patologicznych schematów, doświadczają krzywd psychicznych i fizycznych. Jak to się na nich odbija?

Piętno na całe życie

Ludzie, którzy wychowywali się w rodzinach nadużywających alkohol nazywane się Dorosłymi Dziećmi Alkoholików (DDA). Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych szacuje, że w Polsce żyje około 4 mln takich osób. Kim są dorosłe dzieci alkoholików?
Profesor Maria Ryś z Katedry Psychologii Rodziny na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW zauważa, że bardzo często osoby z środowiska pracy nie mają pojęcia, że dany współpracownik jest DDA. Pewne cechy DDA powodują, że osoba wychowana w rodzinie z problemami alkoholowymi jest postrzegana jako idealny pracownik, który:
– wypełnia dodatkowe obowiązki nałożone przez szefa,
– jest niezwykle lojalna,
– proponuje nawet rozwiązania niekorzystne dla siebie.

Dzieje się tak, bo z trudnego dzieciństwa DDA wynosi obawy przed konfliktami i nadlojalność. Osoby takie dorastały z poczuciem wstydu, złości i winy. Cechy DDA najmocniej ujawniają się w życiu osobistym i relacjach interpersonalnych. Osoby z rodzin z problemami alkoholowymi mają obniżone poczucie własnej wartości. Przejawia się to w obniżonej samoocenie oraz w nadwrażliwości na krytykę. Osoby takie bardzo rzadko przeżywają radość i nie potrafią się zrelaksować. Szukają potwierdzenia siebie na zewnątrz, są trudne we współpracy, nie przyjmują pomocy innych.

Jak sobie radzić?


Ze względu na to, że osoby z DDA są bardzo często zamknięte na osoby z zewnątrz proponujące im pomoc, pierwszym a zarazem najtrudniejszym krokiem dla takich osób będzie przekroczenie wstydu i zwrócenie się do ludzi. Dzielenie się swoimi przeżyciami jest bardzo wymagające. Wiąże się to z przywoływaniem bolesnych spraw, o których ludzie wolą nie pamiętać. Dlatego wstyd niejednokrotnie może przeszkadzać w zdrowieniu. Podjęcie decyzji o udziale w psychoterapii nie przychodzi łatwo. Terapia proponowana przez naszych psychologów nie polega na udzielaniu rad. Nie posiadamy „przepisu” na dobre i beztroskie życie. Podczas terapii indywidualnej czy też grupowej pracujemy z osobami potrzebującymi pomocy i uczymy ich w jaki sposób zostawić za sobą dzieciństwo, zmienić obraz własnej osoby na adekwatny do aktualnej rzeczywistości oraz jak uporządkować swoje obecne życie.

W poradni rodzinnej Salomon w Łodzi, zajmujemy się zarówno kompleksową pomocą psychologiczną jak i też prawną, z zakresu psychiatrii, mediacji oraz naprotechnologii. Uczciwość zawodowa i osobista oraz nieustanne podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez naszych specjalistów to z pewnością niepodważalne atuty. Więcej informacji na temat usług z zakresu psychologii w poradni rodzinnej Salomon znajdziecie Państwo na naszej stronie.