Jak sprawdzić, czy ktoś jest osobą inteligentną? Po części o poziomie inteligencji naszego rozmówcy wnioskujemy na podstawie jego wypowiedzi, logicznego formułowania myśli, umiejętności wyciągania wniosków. Tak sporządzona ocena będzie jednak bardzo subiektywna. Jak zatem robią to profesjonaliści, czyli psycholodzy? Czym jest inteligencja?
 

Inteligencja, a wiedza i mądrość

Potocznie używamy sformułowań „osoba inteligentna”, „mądra”, „posiadająca wiedzę” zamiennie. Jednak inteligencja nie jest tym samym co wiedza i mądrość. Inteligencja ułatwia nabywanie wiedzy i jej wykorzystanie, czyli jest czymś bardziej podstawowym. Wśród wielu naukowych definicji inteligencji, często przyjmuje się, że jest to zdolność do przystosowania się do okoliczności dzięki dostrzeganiu abstrakcyjnych relacji, korzystaniu z uprzednich doświadczeń i skutecznej kontroli nad własnymi procesami poznawczymi. Jest to więc cecha indywidualna, czyli względnie stała właściwość osoby. Nie oznacza to jednak, że nie ulega ona zmianom. Zmiany te są bardzo powolne i są one stymulowane przez czynniki biologiczne i społeczne.
 

Jak zbadać inteligencję?


Zbadanie czy i w jakim stopniu ktoś jest inteligentny nie jest zadaniem prostym. Początki tworzenia narzędzi do pomiaru inteligencji sięgają historii Alfreda Bineta, który na zlecenie francuskiego ministerstwa oświaty opracował pierwsze testy badające zdolności umysłowe.

Z czasem testy inteligencji udoskonalano i dzisiaj mierzą one najważniejsze dla sprawnego funkcjonowania w środowisku umiejętności człowieka. Należą do nich m.in:

  • dobra pamięć,
  • umiejętność skupiania uwagi,
  • zdolność do abstrakcyjnego myślenia.


Jednym z najpowszechniej używanych i cenionych przez psychologów testów do pomiaru inteligencji jest test inteligencji Wechslera.

Istnieją dwie wersje testu – wersja dla dorosłych i wersja dla dzieci. Wersja dla dorosłych składa się z sześciu testów słownych (Wiadomości, Powtarzanie Cyfr, Słownik, Arytmetyka, Rozumienie, Podobieństwa) oraz pięciu testów bezsłownych (Braki w Obrazkach, Porządkowanie Obrazków, Klocki, Układanki, Symbole Cyfr).

Psycholog, dzięki przeprowadzeniu badania uzyskuje informacje dotyczące poznawczego funkcjonowania osoby a także wskaźnik ilorazu inteligencji – IQ. Jest to wynik uzyskany w teście przez osobę badaną porównany ze średnim wynikiem uzyskanym w teście przez osoby stanowiące reprezentatywną próbę populacji, oraz będące w tym samym przedziale wiekowym, co badany.
 

Kiedy mierzymy poziom inteligencji?

Diagnozy inteligencji dokonuje się z różnych przyczyn. Często badanie testem Wechslera wykonuje się na życzenie osoby, która pragnie poznać informacje o poznawczym funkcjonowaniu siebie lub swojego dziecka. Badanie wykonuje się także na potrzeby diagnozy pacjentów hospitalizowanych na oddziałach psychiatrycznych czy neurologicznych.


W poradni rodzinnej SALOMON profesjonalne testy na inteligencję można wykonać u psych. Ewy Cwaliny.
W poradni rodzinnej Salomon w Łodzi, zajmujemy się zarówno kompleksową pomocą psychologiczną jak i też prawną, z zakresu psychiatrii, mediacji oraz naprotechnologii. Uczciwość zawodowa i osobista oraz nieustanne podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez naszych specjalistów to z pewnością niepodważalne atuty.

Więcej informacji na temat usług z zakresu psychologii w poradni rodzinnej Salomon znajdziecie Państwo na naszej stronie.