Alkoholizm – im więcej pijesz tym większe masz pragnienie…

W Polsce jest około 4,5 mln osób nadużywających alkoholu w tym około 700-900 tys. jest uzależnionych i potrzebujących leczenia. Jako renomowana Poradnia Rodzinna wiemy, jak duża to jest skala i jak mało osób decyduje się podjąć terapię uzależnień…

Definicja alkoholizmu

Komisja Światowej Organizacji Zdrowia zdefiniowała alkoholizm jako:
„wszelki sposób picia napojów alkoholowych, który wykracza poza miarę tradycyjnego, zwyczajowego spożycia albo poza ramy obyczajowego, przyjętego w całej społeczności picia towarzyskiego bez względu na czynniki etiologiczne, które do takiego zachowania prowadzą i niezależnie od zakresu, w jakim te czynniki etiologiczne zależą od dziedziczności, konstytucji oraz od nabytych wpływów fizjopatologicznych i metabolicznych.”|
W uzupełnieniu dodano że:

„alkoholikami są osoby nadmiernie pijące, u których zależność od alkoholu osiągnęła taki stopień, że wykazują zaburzenia psychiczne, bądź zachowują się w sposób przynoszący szkodę ich zdrowiu fizycznemu i psychicznemu, ich stosunkom z innymi ludźmi, ich sytuacji społecznej i ekonomicznej. Są to również osoby, które wykazują objawy zwiastujące takie zaburzenia. A zatem wymagające leczenia.”

Podsumowując: Zespół uzależnienia od alkoholu, choroba alkoholowa, nałóg alkoholowy, uzależnienie od alkoholu to utrata kontroli nad ilością spożywanego alkoholu, niemożność przerwania picia w z góry zaplanowanym momencie pomimo występowania dużych problemów zdrowotnych jak i społecznych.

Leczenie uzależnienia od alkoholu

Niebezpieczeństwo uzależnienia od alkoholu pojawia się w chwili, kiedy stwierdzasz, że działanie alkoholu Cię odpręża, daje ulgę, koi nerwy, redukuje napięcie i niepokój, ośmiela, ułatwia szybkie zaśnięcie czy pobudza do działania. Jako choroba zatwierdzona formalnym wpisem do rejestru Światowej Organizacji Zdrowia, Zespół Uzależnienia od Alkoholu posiada swój opis, kryteria diagnostyczne oraz metody leczenia.

W Poradni Rodzinnej Salomon w Łodzi, zajmujemy się zarówno kompleksową pomocą psychologiczną i psychiatryczną. Uczciwość zawodowa i osobista oraz nieustanne podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez naszych specjalistów to z pewnością niepodważalne atuty. Więcej informacji na temat usług z zakresu psychologii w poradni rodzinnej Salomon znajdziecie Państwo na naszej stronie.