Czy psychoterapeuta pisze opinie do sądu np. w sprawie rozwodowej swojego pacjenta?

Nie. Psychoterapeuta jest osobą bezstronną i obowiązuje go całkowita tajemnica zawodowa zgodnie z Kodeksem Etycznym Psychoterapeuty.

Nie bierze on zatem żadnego udziału, nawet pisemnego w sprawach życiowych pacjentów. Kontakt z psychoterapeutą odbywa się wyłącznie podczas sesji terapeutycznych i służy leczeniu i poprawie komfortu życia pacjenta.

Opinie psychologiczne na okoliczność dowodu w sprawie może zlecić sąd u biegłego psychologa sądowego, który NIE jest terapeutą pacjenta.