Posiadamy wieloletnie doświadczenie i kwalifikacje do prowadzenia terapii grupowej. Oferowana przez nas pomoc psychologiczna daleka jest od modelu terapii: analityk – pacjent na kozetce. Korzystamy z różnych metod terapeutycznych, dając tym samym Pacjentom możliwość wybrania najbardziej odpowiedniej formy terapii.

Prowadzona przez nas terapia grupowa jest skuteczną formą oddziaływania terapeutycznego. W grupie, nawet osobom nieśmiałym, często jest łatwiej opowiedzieć o sobie i podzielić się problemami – nie znając swoich współrozmówców, czujemy się wbrew pozorom pewniej niż przy osobie bliskiej, z którą wiemy, że spędzimy jeszcze dużo czasu. Kiedy mówimy, co nas trapi, osobom przeżywającym podobne rozterki, czujemy, że nie jesteśmy sami, nie jesteśmy wyjątkowi pod tym względem – inni zmagają się z równie ciężkimi przeżyciami.

Psychoterapia grupowa w praktyce

Terapia grupowa idealnie sprawdza się w przypadku leczenia lęków społecznych oraz szeroko rozumianych problemów interpersonalnych. To również forma leczenia w przypadku chorób psychicznych takich jak schizofrenia, zaburzeń borderline oraz zaburzeń osobowości. Psychoterapeuci czuwają nad procesem grupowym, jaki zachodzi w danym zespole, koordynują pracę grupy, ustalają wraz z członkami wspólne założenia.

Siła terapii grupowej tkwi w głęboko zakorzenionym instynkcie każdego człowieka postrzeganego jako istotę społeczną. Poszukujemy bliskości i kontaktów z innymi, to naturalna potrzeba bycia z ludźmi, rozmowy. Osoby doświadczające podobnych trudności, czują za sobą więź i stają się sobie bardzo bliscy.

Grupy, z jakimi pracujemy, liczą od 9 do 13 osób. Sesje odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu.

Otwarta lub zamknięta terapia grupowa

Istnieją dwa rodzaje grup terapeutycznych – zamknięta i otwarta. Do zamkniętej grupy po rozpoczęciu pracy nie może dołączyć nikt nowy. W procesie uczestniczą stale te same osoby, a czas całej terapii jest ściśle określony.

W przypadku grupy otwartej do uczestników mogą dołączyć różne osoby. Dany członek grupy może zakończyć terapię w dowolnej chwili. Czas trwania grupy nie ma określonego początku, ani końca.

Każda grupa psychoterapeutyczna pracuje zgodnie z wewnętrznie ustalonymi zasadami, są nimi np. zwracanie się do siebie po imieniu, zasada dyskrecji, punktualności czy swoboda wypowiedzi bez krytyki.

Co jest czynnikiem leczącym w terapii grupowej?

W terapii grupowej duże znaczenie ma nie tyle kontakt z psychoterapeutą, co z innymi członkami grupy. Podczas pracy Pacjenci często wchodzą w takie relacje z innymi w grupie, jakie tworzą w rzeczywistości poza terapeutycznej. Podczas terapii członkowie grupy mogą przyglądać się swoim uczuciom, reakcjom, jakie pojawiają się w trakcie interakcji. Osoby te odkrywają role, jakie przyjmują w życiu, otrzymują informacje zwrotne.

Bardzo ważne jest wsparcie płynące od uczestników grupy, jak i psychoterapeuty. Grupa terapeutyczna daje możliwość przeżywania problemów i analizowania sytuacji w zaufanym, bezpiecznym otoczeniu, to sposób na uczenie się zaufania do innych oraz do samego siebie. Grupa udowadnia zrezygnowanej osobie, że inni mogą zrozumieć problem, jaki trapi daną osobę, a to przekładana się na postrzeganie innych ludzi poza terapią. Czynnikiem leczącym w terapii grupowej możemy nazwać siłę, tkwiącą we wsparciu grupy.

Terapia grupowa w poradni Salomon

W naszej poradni prowadzimy terapię grupową w salach przygotowanych do prowadzenia takich zajęć. Posiadamy wykwalifikowanych psychologów i psychoterapeutów specjalizujących się w pracy z grupami. Na terapię grupową zapraszamy osoby, które dorastały w rodzinie z problemem uzależnienia, doświadczyły straty, są w żałobie, mają problemy komunikacyjne z innymi, jak i rodziców, którzy szukają pomocy i wsparcia w procesie wychowawczym.

Terapia grupowa dla Dorosłych Dzieci Alkoholików w Poradni Salomon polega na 2-godzinnych, cotygodniowych spotkaniach prowadzonych przez doświadczonych specjalistów w atmosferze zaufania i życzliwości. To tutaj spotkasz osoby z podobnymi przeżyciami oraz borykające się z problemami zbliżonymi do Twoich. Dzięki grupie i prowadzącym będziesz mógł lepiej
przyjrzeć się sobie i swoim trudnościom, zrozumiesz jak doświadczenia z przeszłości wpływają na Twoje życie i nauczysz się jak powrócić do satysfakcjonującego funkcjonowania. Wykorzystaj tę szansę!


Tel.: 531 085 800
sekretariat@poradniasalomon.com.pl
www.poradniasalomon.com.pl