Na pierwszej wizycie u psychologa pacjent może oczekiwać szeregu pytań, które mają na celu lepsze zrozumienie jego problemu i okoliczności. Pytania te mogą dotyczyć wielu różnych aspektów życia pacjenta, w tym jego historii medycznej, sytuacji rodzinnej i społecznej oraz stanu emocjonalnego. Psycholog może również zapytać o to, jakie są cele pacjenta i jakie działania podjął dotychczas w celu ich osiągnięcia. Odpowiedzi na te pytania pomogą psychologowi lepiej zrozumieć potrzeby pacjenta i skutecznie mu pomóc.

Jakie są Twoje obecne stany emocjonalne?

Obecnie odczuwam zadowolenie, poczucie satysfakcji i optymizm.

Jakie są Twoje cele i oczekiwania w odniesieniu do terapii?

Moje cele i oczekiwania w odniesieniu do terapii to przede wszystkim zdobycie narzędzi, które pozwolą mi lepiej radzić sobie z trudnymi sytuacjami i problemami, z którymi się borykam. Oczekuję również, że terapia pomoże mi lepiej zrozumieć siebie i innych oraz ułatwi mi nawiązywanie i utrzymywanie pozytywnych relacji. Chciałbym również, aby terapia pomogła mi w rozwijaniu umiejętności radzenia sobie ze stresem i lękiem oraz w odkrywaniu nowych sposobów na osiąganie moich celów.

Czy masz jakieś trudności w relacjach z innymi ludźmi?

Tak, czasami mam trudności w relacjach z innymi ludźmi. Często jest to spowodowane moją nieśmiałością i brakiem pewności siebie. Staram się jednak pracować nad tym, aby poprawić moje umiejętności interpersonalne i budować lepsze relacje z innymi.

Na pierwszej wizycie psycholog może zadać szereg pytań dotyczących Twojej historii, stanu zdrowia, obecnych problemów i celów terapii. Pytania te mogą dotyczyć Twoich relacji, pracy, stylu życia i innych aspektów Twojego życia. Psycholog może również zapytać o Twoje doświadczenia w przeszłości i obecnego stanu emocjonalnego. Odpowiedzi na te pytania pomogą psychologowi lepiej zrozumieć Twoje potrzeby i określić najlepszy plan terapii dla Ciebie.