Specjalizacja: Specjalista terapii uzależnień

Obecnie pracuje z osobami uzależnionymi bądź nadużywającymi substancji psychoaktywnych takich jak: narkotyki, dopalacze, alkohol oraz z osobami uzależnionymi w sposób behawioralny (hazard, zakupoholizm).
Zajmuje się diagnozowaniem uzależnienia, skutecznym motywowaniem do chęci podjęcia zmian i pracy nad sobą. Prowadzi terapię indywidualną i grupową, udziela konsultacji dla rodzin bądź osób potrzebujących z zakresu uzależnień.
Posiada 7-letnie doświadczenie w pracy zawodowej, współpracuje z poradnią Stowarzyszenia Monar, jest konsultantem w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ds. bezdomności i osób uzależnionych od alkoholu. Prowadzi zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży z profilaktyki uzależnień.

Jest psychoterapeutą od 2012 roku – ukończył kurs na Specjalistę Terapii Uzależnień. Uzyskał certyfikat Polskiej Federacji Społeczności Terapeutycznych w Gdańsku.

W swojej pracy opiera się na szczerości i zaufaniu w budowaniu relacji terapeutycznej.
Pracuje w nurcie integratywnym, czerpiącym z różnych szkół psychoterapeutycznych. Szczególnie bliska jest mu praca w terapii humanistycznej w oparciu o zasady dialogu motywującego, ponieważ uważa że od skutecznej, silnej motywacji zależy powodzenie w terapii i utrzymanie abstynencji.
Zawsze pracuje w przyjaznej atmosferze, stawia na otwartą komunikację, nazywanie i wyrażanie emocji .

Prywatnie od 5 lat żonaty, ojciec dwóch córek i pasjonat wędkarstwa.