Specjalizacja: Psycholog, Psychoterapeuta


Jestem absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku psychologia w specjalności psychologia zdrowia i kliniczna. Kształcę się w zakresie psychoterapii w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie. Ukończyłam roczne szkolenie w terapii poznawczo -behawioralnej osób dorosłych. Dbam o stałe podnoszenie swoich kwalifikacji biorąc udział w licznych kursach dotyczących diagnozy i terapii dzieci, młodzieży i dorosłych.

Pracuję z dziećmi i młodzieżą zmagającymi się z trudnościami rozwojowymi,
emocjonalnymi oraz ich rodzinami. Udzielam konsultacji dla rodziców doświadczających problemów wychowawczych.  

Prowadzę terapię z osobami dorosłymi cierpiącymi z powodu lęku, depresji, zaburzeń adaptacyjnych, przeżywających kryzys emocjonalny.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w Poradni Zdrowia Psychicznego dla dzieci, młodzieży i dorosłych, przedszkolu integracyjnym, wojewódzkim zespole ds. orzekania o niepełnosprawności, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, fundacji zajmującej się interwencją kryzysową i pomocą psychologiczną.