Specjalizacja: Psycholog, Psychoterapeuta EMDR

Psycholog i terapeuta traumy. Pracuje głównie metodą EMDR czyli Eye Movement Desensitization and Reprocesing, co oznacza terapię wykorzystującą ruch gałek ocznych lub inny rodzaj dwustronnej stymulacji mózgu, w taki sposób, aby przetwarzał informację, tj. sieci pamięciowe traumy (mózg emocjonalny) i sieci z obszaru pamięci jawnej, świadomej (mózg poznawczy). Metoda ta jest bardzo skuteczna w leczeniu stresu pourazowego u każdego pacjenta, zwłaszcza u dzieci i młodzieży.

Absolwentka psychologii Uniwersytetu Łódzkiego o specjalności psychologia rodziny. Ukończyła studia podyplomowe z psychoonkologii oraz z psychotraumatologii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Jest certyfikowanym terapeutą EMDR.  Specjalizuje się w prowadzeniu terapii traumy  (stres potraumatyczny PTSD, przemoc fizyczna, wykorzystanie seksualne, wypadki, katastrofy, działania wojenne, śmierć bliskiej osoby). Swoim wsparciem obejmuje dzieci, młodzież oraz dorosłych po traumie, z zaburzeniami lękowymi,  zaburzeniami nastroju, fobiami oraz z kryzysami osobistymi. Udziela również wsparcia osobom chorującym na nowotwory oraz ich rodzinom. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR. Stale podnosi swoje kwalifikacje, biorąc udział w specjalistycznych szkoleniach.