Specjalizacja: Psychoterapeuta par, coach małżeński

Absolwent Studium Pomocy Psychologicznej dla Par I i II stopnia w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Certyfikowany Trener Inteligencji Emocjonalnej, Certyfikowany Coach ICC (międzynarodowy certyfikat International Coach Community nr 6432).
Posiada bardzo bogate doświadczenie w pracy indywidualnej, grupowej.
Twórca szeregu programów z zakresu wspierania osób w małżeństwach, stałych związkach oraz profilaktyki uzależnień.
Od 10 lat prowadzi autorskie warsztaty psychoedukacyjne i treningi w obszarze budowania relacji w związku, różnic indywidualnych i ich wpływu na relację, problemów związanych z komunikacją w związku, przeżywaniem i rozwiązywaniem konfliktów.
Magister Wydziału Nauk o Wychowaniu. Członek Zarządu Fundacji „Aby nikt nie zginął”.

Zajmuje się i specjalizuje w pracy nad budowaniem relacji, przezwyciężaniem trudności i kryzysów w związku. Pracuje zarówno z osobami, które przygotowują się do małżeństwa i potrzebują wsparcia w tym zakresie jak i parami, które funkcjonują w małżeństwach/stałych związkach. Swoją pracę poddaje stałej superwizji.