Specjalizacja: Psycholog, Psychoterapeuta

Jestem psychologiem, psychoterapeutą.

Ukończyłem studia magisterskie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
Odbyłem czteroletnie szkolenie w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA – atestowanego i rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

W pracy terapeutycznej opieram się na podejściu humanistycznym – nurcie w psychoterapii, który zakłada podmiotowość pacjenta. To co jest istotą tego podejścia, to praca z własnymi nieodkrytymi potencjałami.

Swoje doświadczenie zdobywam jako psycholog i psychoterapeuta w Oddziale Dziennym “ABJ Centrum Terapii” w Płocku oraz Poradniach Zdrowia Psychicznego. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Ośrodku INTRA.

W mojej pracy terapeutycznej niezwykle istotne jest tworzenie bezpiecznej i autentycznej więzi z pacjentem.

Ofertę kieruję do osób dorosłych cierpiących psychicznie, znajdujących się w kryzysach życiowych, doświadczających lęku i napięcia, nie radzących sobie z własnymi emocjami, przygnębionych, doświadczających niezrozumienia siebie oraz ze strony bliskich, z problemami w związku małżeńskim, zaburzeniami depresyjnymi.
Osobiście o psychoterapii:
Niezwykle istotne jest tworzenie bezpiecznej i autentycznej więzi z pacjentem.

Głęboko wierzę, że nie ma problemu w egzystencji jednostki, który nie mógłby zostać wypowiedziany a przez pracę terapeutyczną usłyszany i zrozumiany.

Bycie z drugim człowiekiem z jego smutkami, cierpieniem, bolesnym doświadczeniem to moje zadanie i największa korzyść z psychoterapii.